Om Hallen
En inomhushall på Ekerö

Ekerö Hundhall ligger i Skå Barnby.
Adress: Barnbyn Skå 33, 179 75 Skå.

Det har varit hundträning i den här gamla gympasalen med 3 tidigare hyresgäster. Mest känd som den så kallade "Stardogs-hallen" då Frida Binette huserade här. Men hallen har också kallats "LustHuset" i Lottas regi. 2016 tog Michaela Lundgren över och kallade då hallen för Ekerö Hundhall och det namnet kommer behållas även under min regi. Det är enkelt att komma ihåg och anknyta till.

Hallen är på drygt 200 kvm, med speglar längs ena kortsidan och en bit av ena långsidan. Underlaget är idag är konstgräs. Och utrustningen som finns i hallen går att läsa mer om här.

Hallen är öppen mellan 7-23 varje dag, och träning sker på eget ansvar. Om det är OK med den som tränar efter dig/er, så är det ok att sitta kvar för att ta en fika och utvärdera sin egen träning. Men tänk på att inte vara störande och respektera de som tränar.

Varmt välkommen!
//Michaela
Ekerö Hundhall